Privacy


1. Algemeen
Deze privacyvoorwaarden beschrijven hoe Esnovi ("wij", "ons", "onze") de persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die u ons verstrekt wanneer u onze website en diensten gebruikt.

2. Welke gegevens verzamelen we?

 • Naam en contactgegevens.
 • Informatie over uw gebruik van onze website en diensten.
 • Andere relevante informatie die u met ons deelt.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens? We verzamelen uw gegevens om:

 • Onze diensten aan u te leveren.
 • Uw account te beheren.
 • U informatie te sturen die relevant is voor onze diensten en producten.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
 • We slaan persoonsgegevens op in beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten.

5. Cookies Onze website kan gebruik maken van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies accepteert.

6. Uw rechten U hebt het recht om:

 • Te verzoeken om inzage in uw gegevens.
 • Te vragen om correctie of verwijdering van uw gegevens.
 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

7. Derde partijen Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of indien dit wettelijk verplicht is.

8. Wijzigingen in deze privacyvoorwaarden We kunnen deze privacyvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Wij adviseren u om deze regelmatig te raadplegen.

9. Contact Voor vragen of opmerkingen over deze privacyvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website zijn vermeld.